Chia sẻ:           
Đai Học Kinh Tế Đà Nẵng
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Website: http://www.due.edu.vn
Giám Đốc:
Điện thoại:
Đã có 5335 lượt xem
Giới thiệu

Trường có chức năng đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành quản lí kinh tế và quản trị kinh doanh ; giảng dạy bộ môn lí luận Mác-Lênin cho các trường thành viên Đại học Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Bản đồ